Op. 61, for orchestra

Title: untitled
Opus number: Op. 61
Instrumentation: Orchestra (2,2,2,2 – 2,4,3,1 – timp, 2perc, pf – strings)
Performance duration: 11’00” ca.
Year of composition: 2018
Commissioned by: EMTA Symphony Orchestra
Dedicated to: Ilaria Spizzo
Premiere: October, 20th 2018. Estonia Kontserdisaal, Tallinn (Estonia) – EMTA Symphony Orchestra conducted by Paul Mägi. Sügis Fest.
Program notes: (EESTI) Op. 61 on ühtaegu nii pealkiri kui ka Albini teoste kataloogi number: seisame niisiis silmitsi kompositsiooniga, mille aluseks on helilooja enda muusikalised väärtused. Väga tervikliku struktuuri ja läbiva vorminarratiiviga Op. 61 on justkui orkestraalne kokkuvõte Albini ‘monumentaalse muusika’ (lad ‘musica monumentalis’) ideest: selle elemendid toimivad ausambana ja kasvavad välja matemaatilistest põhimõtetes, mis keskenduvad üksikutelee muusikalistele kontseptsioonidele. Antud juhul on tegemist teosega, mis kujutab endast monumenti või austusavaldust ruudus, sest Op. 61 moodustab kokkupuutepunkti helilooja loomemaailma erinevate tahkude vahel. Teost kuulates peask varuma aega, et keskenduda iga mööduva hetke ilule, kuid võiks püüda leida erinevate elementide vahel ka sarnasusi. Siis on võimalik märgata, et nähtamatu niit seob Op. 61 iga üksiku pärli harmooniliseks tervikuks, pärliketiks. Helilooja-matemaatikuna loob Albini helimaastikke, mida valitseb kindel kord, aga ka kõlaline selgus ja ilu. Isikupärane helikeelel kutsub medi helilooja muinasjutulisse ja rikkalikku imekambrisse, milleks on Op. 61. (Giovanni Cestino)
Full Score and Parts: ZIP, ISMN 979-0-705088-24-3 (REV 3/5/19). Available also at the Contemporary Music Score Collection of the UCLA Music Library (Open Access Publications from the University of California).
Track and picture info: Live recording of the premiere in Tallinn.